BOGDANOWSKI

Wincenty (1894-1982)

prawnik; ojciec Janusza; studiował na UJ; uczestnik I wojny świat., oficer WP; w okresie międzywojennym dyr. Zakładów Porcelany w Ćmielowie i Zakładów Ceramicznych S. Burtan w Krakowie; wiceprezydent Krakowa (od 1939); w czasie II wojny świat. współpracownik rządu londyńskiego; inicjator utworzenia Wydziału Ceramicznego na AGH (1950). Popularyzator sportu, działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"; 1957 reaktywował w Krakowie > Bractwo Kurkowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama