BONEROWIE

krakowski ród patrycjuszowski pochodzenia niem.; jego protoplastą był JAN (?-1523): 1483 osiadł w Krakowie; od 1498 rajca, od 1515 żupnik, od 1522 wielkorządca krakowski; gł. bankier królewski i gł. dostawca dworu; 1514 otrzymał indygenat; jego zasługą był rozdział skarbu na państwowy i królewski; SEWERYN (1486-1549) - bratanek i spadkobierca Jana, od 1520 starosta biecki i burgrabia krakowski, od 1523 wielkorządca i żupnik, od 1535 kasztelan biecki i od 1547 sądecki; bankier i dostawca dworu Zygmunta I Starego; mecenas uczonych; kierował przebudową ; na krakowskim Rynku Gł. znajduje się kamienica, będąca rodową siedzibą Bonerów.

Reklama

Powiązane hasła:

DECJUSZ Just Ludwik, SÜSS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama