BOREJSZA Jerzy

(1905-52)

Reklama

działacz polityczny i społeczny, pisarz, publicysta; od 1929 w KPP; 1941-44 w Armii Czerwonej, potem w I Armii Polskiej w ZSRR; red. nacz. organu PKWN "Rzeczpospolita", potem tygodnika kulturalnego ; organizator i prezes Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej , z której uczynił nowoczesny koncern edytorski; 1948 odsunięty na margines życia polit., sekretarz Pol. Komitetu Obrońców Pokoju, organizator wrocławskiego Kongresu Intelektualistów.

Powiązane hasła:

, , , , POLSKA. PRASA

Podobne hasła:

  • JERZY, Pochodzenia łacińskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama