BORELOWSKI Marcin Maciej

ps. Lelewel (1829-63)

Reklama

majster studniarski, w powstaniu styczniowym dowódca oddziału na Podlasiu i Lubelszczyźnie, mianowany pułkownikiem; na pocz. lat 60. XIX w. współorganizator manifestacji patriotycznych w Warszawie; początkowo związany z millenerami, później zbliżył się do ; poległ pod Batorzem.

Podobne hasła:

  • MARCIN, Polska forma łacińskiego...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama