BORKOWSKI-DUNIN Leszek

właśc. imię Aleksander, hrabia (1811-96)

brat Józefa, działacz polit. i kulturalny, pisarz, poeta związany ze Lwowem, 1861-72 poseł na Sejm Krajowy, współred. , współzał. i prezes Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, współpracownik "Dziennika Mód Paryskich"; przeciwnik konserwatyzmu i lojalizmu arystokracji galicyjskiej, którą atakował w satyrach, felietonach i pamfletach, m.in. w powieści Parafiańszczyzna i poemacie Cymbalada.

Reklama

Powiązane hasła:

BORKOWSKI-DUNIN Józef,

Podobne hasła:

  • LESZEK, Pochodzenia staropolskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama