BREAŃSKI Klemens Feliks

(1794-1884)

pułkownik pol. i piemoncki, generał tur., uczestnik kampanii 1812 i powstania listopadowego (d-ca pułku), potem na emigracji - w obozie polit. A. Czartoryskiego; 1846 współorganizator legionu pol. we Włoszech, od 1849 w armii Piemontu, uczestnik bitwy pod Custozzą, 1856 podczas wojny krymskiej w dywizji Zamoyskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama