Reklama

DANIELUK Aleksander

(1897-1937)

działacz pol. i międzynar. ruchu robotniczego; od 1915 w partii bolszewików (SDPRR); uczestnik rewolucji bolszewickiej 1917; od 1919 w KPP; 1937 stracony wraz z innymi działaczami partii w wyniku prowokacji stalinowskiej; 1955 rehabilitowany.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama