Reklama

IWANOW

Aleksandr A. (1806-58)

malarz rosyjski, autor klasycyzujących obrazów o tematyce mitologicznej, religijnej, portretów, pejzaży, scen rodzajowych. Dużą wartość mają jego szkice studialne, które zapowiadają nadejście późniejszych stylów, m.in. impresjonizmu. 1830-58 mieszkał we Włoszech, tam powstało jego gł. dzieło Chrystus ukazujący się ludowi (nie ukończone, Galeria Trietiakowska, Moskwa).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama