Reklama

NARZYMSKI

Józef (1839-72)

Reklama

pisarz, działacz niepodległościowy, w powstaniu styczniowym 1863 związany z , czł. radykalnego rządu wrześniowego I. Chmieleńskiego; w powieści Ojczym dał obraz ruchu powstańczego; autor typowych dla epoki dramatów z tezą.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama