RAYSKI

Ludomił Antoni (1892-1977)

generał pilot, inżynier; 1914 z Legionów Polskich przekazany do armii tureckiej, walczył w I woj. świat. jako lotnik; 1919 d-ca eskadry przy dywizji gen. Żeligowskiego, następnie w lotnictwie WP, 1936-39 jego d-ca; IX 1939 udział w ewakuacji złota i lotników do Rumunii; 1940 kapitan pilot wojsk franc.; sądzony przed pol. sądem wojskowym pod zarzutem nieprzygotowania lotnictwa do wojny; w lotnictwie bryt. jako pilot bojowy zaliczył 1519 godz. (m.in. 5 lotów ze zrzutami do Polski, 2 do powstańczej Warszawy); najstarszy pilot bojowy walczący w II woj. świat. i jedyny w randze generała; jeden z 8 polskich pilotów odznaczonych brytyjskim orderem DSO.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama