Reklama

TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ

Szymon (1821-1900)

działacz polit.; uczestnik spisku ks. P. Ściegiennego na Lubelszczyźnie; 1848 osiedlony w Omsku; 1857 wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie, gdzie nauczył się szewstwa, by móc prowadzić agitację w środowiskach rzemieślniczych; związany z millenerami i kołami ; 1862 skazany na zesłanie do Riazania; po powrocie włączył się w nurt konspiracji przedpowstaniowej; 1864-83 ponownie na zesłaniu na Syberii; pamiętniki Siedem lat katorgi, opowiadania i powieści o tematyce syberyjskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama