Reklama

URBAŃSKI Franciszek

ps. Franciszek, Rzewuski (1891-1949)

Reklama

działacz związkowy; sekretarz Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych RP, poseł na Sejm RP, działacz Obozu Zjednoczenia Narodowego; po 1939 w konspiracji, od 1943 w Stronnictwie Pracy, jego przedstawiciel w Radzie Jedności Narodowej. Aresztowany 28 III 1945 r. przez sowieckie służby specjalne w Pruszkowie, sądzony w moskiewskim . Powrócił do kraju w 1945 r., zmarł w Warszawie.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama