Reklama

WYSOCKI

Stanisław (1805-68)

inżynier drogowy; kierownik budów hydrotechnicznych (na rz. Nidzie i Kamiennej) i kolejowych (od 1840 kierował budową kolei warszawsko-wiedeńskiej); 1857-65 gł. inspektor kolei w Królestwie Polskim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama