ABSOLUTUM DOMINIUM

władza absolutna, sprawowana przez króla bez reprezentacji obywateli; od XVII w. (rokosz Zebrzydowskiego) hasło, pod którym szlachta polska piętnowała każde dążenie do wzmocnienia władzy królewskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama