AHISTORYZM

nieuświadomione lub celowe pomijanie hist. kontekstu faktów i zjawisk społ. i kulturalnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama