ANGARIA

rekwizycja obcych statków lub innych środków transportu dokonywana zwykle podczas wojny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama