ARCHIWALIA

materiały archiwalne

akta, dokumenty, pisma prywatne nie posiadające aktualnej wartości użytkowej, przechowywane z uwagi na ich wartość historyczną, źródło informacji o czasach, w jakich zostały sporządzone.

Reklama

Powiązane hasła:

MATERIAŁY ARCHIWALNE, ARCHIWISTYKA, GRABOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama