ARCHIWISTYKA

nauka pomocnicza historii dotycząca zasad gromadzenia, organizacji i udostępniania archiwów.

Reklama

Powiązane hasła:

STEBELSKI, KAPICA MILEWSKI, DĄBKOWSKI Przemysław, NAUKI POMOCNICZE HISTORII, , KACZMARCZYK

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama