Reklama

ÇA IRA

(franc. dosł. = to się powiedzie) pieśń z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej; autorem słów był uliczny śpiewak paryski Ladré; muzyka oparta na popularnym wówczas kontredansie Carillon national skrzypka Bécourta; cesarz Napoleon I zakazał publicznego wykonywania tej pieśni.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama