Reklama

"DZIEŃ WARSZAWY"

popołudniowy dziennik wydawany konspiracyjnie techniką powielaczową w Warszawie 1943-44; związany z Delegaturą Rządu na Kraj; red. H. Przewoska; podczas powstania warszawskiego ukazywał się jawnie.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama