GENERAŁ GUBERNATOR

w Rosji carskiej od 1775 administrator prowincji bezpośrednio podporządkowany carowi; 1874-1915 w Królestwie Polskim urząd zastępujący dotychczasowego namiestnika carskiego; g.g. był wyposażony w pełnię władzy cywilnej i wojskowej w Królestwie Polskim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama