GILOTYNA

przyrząd do ścinania głów skazańcom, znany od XVI w.; topór lub miecz kata został tu zastąpiony przez spadający z wys. kilku metrów ciężki nóż, poruszający się w prowadnicy; 1792 wprowadzony ustawowo we Francji na wniosek lekarza J. Guillotina (dla zmniejszenia cierpień skazańców); specjalne, poruszane silnikami elektrycznymi g. są stosowane do przycinania na jednakową wielkość złożonych ze sobą arkuszy papieru (w poligrafii) lub blach, folii, płatów forniru itd.; miniaturowych g., w formie sprzętu biurkowego, używa się do obcinania końców cygar przed ich zapaleniem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama