HERALDYKA

nauka pomocnicza historii badająca początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady kształtowania plastycznego herbów; już w XIII w. pojawia się praktyka opisywania i rysowania herbów oraz czuwania nad ich poprawnością; historia h. zajmuje się badaniem początków, rozwojem i znaczeniem prawnym herbów; dział praktyczny h. bada zasady tworzenia i prawidła stylowej ornamentacji herbów (sztuka heraldyczna); badacze h. w Polsce w XIX w. F. Piekosiński i A. Małecki, w XX w. W. Semkowicz.

Reklama

Powiązane hasła:

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE, GRYF, DZIADULEWICZ Stanisław, KAPICA MILEWSKI, GODŁO, OKOLSKI, HERALDYCZNE BARWY, KUCZYŃSKI, MEDIEWISTYKA, BORKOWSKI-DUNIN Jerzy Sewer

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama