"NOWOJE WRIEMIA"

1. gazeta monarchistyczna ukazująca się w Petersburgu 1868-1917; po 1905 zajęła stanowisko zdecydowanie prawicowe, przeciwne demokratycznym reformom; 2. tygodnik poświęcony sprawom międzynarodowym wydawany w Moskwie od 1943; ukazywał się w kilku wersjach językowych, m.in. także po polsku.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama