"ROLNIK"

nazwa rolniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu w Poznańskiem pod zaborem pruskim; pierwszą spółdzielnię tej nazwy zał. 1900 w Mogilnie ksiądz P. Wawrzyniak; placówki te umożliwiając zakup narzędzi, ziarna i nawozów po niższych cenach stanowiły element oporu polskiego, zwł. zamożniejszego, chłopstwa przed popieranym przez władze pruskie osadnictwem niemieckim.

Reklama

Podobne hasła:

  • rolnik, 1. „uczeń pochodzący...
  • ROLNIK, SYNONIM: chłop, małorolny,...
  • rolnik, człowiek trudniący...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama