"ZWYCIĘŻYMY"

dziennik ukazujący się 1943-45, organ I Korpusu Pol. Sił Zbrojnych w ZSRR i 1. Armii WP; wydawany w Sielcach k. Riazania, następnie w miejscach postoju armii na terenie ZSRR, Polski i Niemiec, po zakończeniu wojny w Katowicach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama