ALEXANDER Christopher

(ur. 1936)

architekt amer., teoretyk architektury; od 1963 prof. architektury na Uniw. Kalifornijskim w Berkeley; prace o doniosłym znaczeniu na temat języka wzorów w nowoczesnej architekturze: Notes on the Synthesis of Form, Pattern of Language which Generates Multi Service Center; gł. prace projektowe: osiedle 1500 domów w Limie (z S. Ishikawa i M. Silverstein), kampus uniw. Eishin w Japonii, schronisko dla bezdomnych Julien Street Inn w San José w Kalifornii (przypominające średniowieczny klasztor).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama