SPEZZA

Andrea (przed 1580-ok. 1628)

Reklama

architekt włoski, jeden z najwybitniejszych działających w środk. Europie w pocz. XVII w.; propagator tradycji budownictwa lombardzkiego; 1618–22w Polsce zaprojektował m.in. frontową fasadę z dwoma wieżami kośc. kamedułów na Bielanach pod Krakowem (budowę ukończył G. Succatori); od 1623 w Czechach, gdzie kierował budową zamku w Oldenburgu.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama