HORA

rumuński taniec lud. tańczony w kole, nierzadko z akompaniamentem śpiewu; odmiana wolniejsza (metrum trójdzielne) i szybsza (metrum parzyste).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama