LABAN

Rudolf von (1879-1958)

austriacki teoretyk tańca i choreograf pochodzenia węg., twórca współcz. tańca ekspresjonistycznego; stworzył system notacji układów ruchowych zw. labanotacją.

Reklama

Podobne hasła:

  • LABAN, w Starym Testamencie"...
  • ŁABOSŁAW, Pochodzenia starosłowiańskiego.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama