ACTOR'S STUDIO

amerykańska szkoła-laboratorium aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, zał. 1947 w Nowym Jorku przez byłych członków Group Theatre: P. Lewisa, E. Kazana i Ch. Crawford, od 1951 pod kierownictwem artyst. L. Strasberga; kształci wg metody K.S. Stanisławskiego i w oparciu o praktykę moskiewskiego MChAT-u; gł. założeniem krańcowy realizm psych. i społ. postaci, całkowita identyfikacja aktora z kreowaną postacią; A.S. wywarło znaczny wpływ na amer. sztukę aktorską, jego wychowankami byli m.in. J. Dean, M. Brando, M. Monroe, P. Newman, J. Harris.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama