AWERBACH Ilia

(1934-86)

rosyjski reżyser filmowy; w twórczości wysuwał na plan pierwszy kwestię osobistej wierności wyznawanym wartościom moralnym; Monolog, Cudze listy, Wyznanie miłości (z E. Szykulską).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama