MAJCHRZAK

Krzysztof (ur. 1948)

aktor, muzyk; ukończył średnią szkołę muzyczną i PWSFTViT w Łodzi; związany kolejno z warszawskimi teatrami: Narodowym, Powszechnym, Studio, Dramatycznym; role w filmach Golem, Aria dla atlety (Nagroda im. Z. Cybulskiego), Konopielka, Siekierezada, Cudowne miejsce, Historia kina w Popielawach, Wolne chwile (Złota Kaczka, 1999), Amok, Pornografia (gł. nagroda w Gdyni, 2003); jako muzyk gra na fortepianie w zespole A-2.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama