NAŚWIETLENIE

ekspozycja

w fotografice i filmie poddanie materiału światłoczułego działaniu światła; może odbywać się w aparacie fotograficznym, kamerze filmowej, kopiarce lub w powiększalniku; czas n. zależy od czułości materiału naświetlanego i zamierzonych efektów twórczych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama