Reklama

NIEMIECKI FILM

Reklama

pierwsze pokazy 1895/96 (pionierami bracia Skladanowsky i O. Mester), pierwsze osiągnięcia artystyczne to 1914 Student z Pragi S. Ryego i Wyspa świętych M. Reinhardta; niemal całkowite wstrzymanie importu filmów podczas I woj. świat. przyczyniło się do rozwoju produkcji rodzimej; 1917 utworzono wytwórnię Uniwersum Film Aktiengesellschaft (UFA, przekształcona w koncern o decydującej do 1945 roli dla rozwoju f.n.). Po 1918 specjalnością UFA były początkowo obrazy erotyczne (Prostytucja Oswalda, 1919); publiczność międzynar. zdobyły filmy hist. (niektóre z udziałem Poli Negri) E. Lubitscha, ale najwyższym osiągnięciem artyst. były dzieła związane z ekspresjonizmem (1919 Gabinet doktora Caligari R. Wienego, 1921 Zmęczona śmierć F. Langa, 1922 Nosferatu F.W. Murnaua); w opozycji do tego nurtu powstawały kameralne dramaty: 1921 Schody kuchenne L. Jessnera, 1924 Portier z hotelu Atlantic Murnaua - w pośredni sposób odzwierciedlające powojenną sytuację społ.-gosp. w Niemczech; 1924 (po ustabilizowaniu marki) koncerny amer. wykupiły kina niem. i zalały kraj filmami amer., UFA (mimo pomocy rządu) znalazła się na skraju bankructwa; swego rodzaju odpowiedzią była produkcja filmów wskrzeszających mitologię germańską (Nibelungi Langa); 1925 Zatracona uliczka G.W. Pabsta zapoczątkowała okres kina zaangażowania społ. (Neue Sachlichkeit), które tworzyli G. Lamprecht, P. Jutzi i in.; równocześnie rozwijał się silny ruch awangardowy (V. Eggeling, H. Richter, O. Fischinger, E. Metzner) ze standardowym dziełem, eksperymentalnym filmem dokumentalnym W. Ruttmanna Berlin. Symfonia wielkiego miasta (1929); jednym z ostatnich wielkich widowisk f. niemego było Metropolis Langa (1926); po 1929 wyjazd z Niemiec Lubitscha, Negri, Murnaua, Pommera i in. wydawał się klęską kina komercyjnego, ale film dźwiękowy (w Niemczech rozwinięto własny system udźwiękowienia - TOBIS), znakomity techn., okazał się atutem wytwórni UFA produkującej gł. wystawne adaptacje wiedeńskich operetek (często także w ang. i franc. wersji językowej) lub dramaty psych. (Błękitny anioł J. von Sternberga, 1930) i hist. (K. Bernhardt). W mniejszych wytwórniach pracowali G.W. Pabst (Opera za trzy grosze, 1931), F. Lang (M, 1931), L. Sagan (Dziewczęta w mundurkach, 1931), Oswald (Kapitan z Köpenick, 1931); związany z ruchem komunist. Dudow zrealizował f. o bezrobotnych (Kühle Wampe, 1932). Po 1933 opuścili kraj m.in. reżyserzy: J. von Sternberg, F. Lang, G.W. Pabst, R. Siodmak; aktorzy: P. Lorre, M. Dietrich, C. Veidt; w samych Niemczech charakter produkcji komercyjnej początkowo nie uległ zmianom (przem. filmowy znacjonalizowano 1942); próby stworzenia filmowej mitologii nazistowskiej nie przyniosły sukcesu u publiczności, mimo starań W. Krausa, E. Janningsa, H. George'a (Żyd Süss, 1940); niewątpliwie największym osiągnięciem artyst. III Rzeszy były pełnometrażowe filmy dokumentalne Leni Riefenstahl: Triumf woli (1935, monumentalna relacja ze zlotu hitler. w Norymberdze), Święto piękna i Święto narodów (dwuczęściowa impresja z Olimpiady w Berlinie, wirtuozerski popis świadomego i wszechstronnego wykorzystania ogromnych możliwości techn., jakie realizatorka otrzymała do dyspozycji); obawa przed siłą propagandową filmów Riefensthal sprawiła, że i reżyserka, i jej dzieła pozostają do dziś na indeksie na całym świecie. Pierwsze filmy powojenne powstały w strefach okupacyjnych: we wsch. (wytwórnia DEFA) Mordercy są wśród nas W. Staudtego (1946), w zach. - Morituri Braunera (1947), Berliner Ballade Stemmle'a (1948), Proces Pabsta (1948); kinematografia NRD nie miała poważniejszych osiągnięć w sztuce filmowej, początkowo podobnie w kinematografii RFN (dominowały sentymentalne, konwencjonalne dramaty, dzięki którym jednak wylansowano nowe gwiazdy: H. Buchholz, C. Jürgens, M. Schell, R. Schneider); 1962 grupa młodych niezależnych twórców z RFN, zaatakowała na festiwalu w Oberhausen "kino tatusiów", ich akcja doprowadziła do zał. szkoły film. i umożliwiła produkcję filmów ambitnych artystycznie, realizowanych m.in. przez J.-M. Strauba (prawdopodobnie najoryginalniejszego twórcę współcz. f.n.) i najbardziej znanych: V. Schlöndorffa, R.W. Fassbindera i W. Herzoga. Równolegle rozwijał się (gł. w Hamburgu i Kolonii) ruch awangardowy, najciekawsze eksperymenty prowadzili: Schroeter, von Praunheim, Nekes, Costard. Kolejne pokolenie reżyserów i aktorów niem. znacznie szybciej wchodziło już na arenę międzynarodową (W. Wenders, H. Schygulla, K.M. Brandauer).

Powiązane hasła:

FASSBINDER Rainer Werner, HERZOG, OPHÜLS, DAGOVER Lil, HELM, TROTTA, ENGEL Erich, EKHOF Hans Konrad Dieterich, PORTEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama