CHEMIGRAFIA

(fot. 1)

technika przygotowania klisz drukarskich (opracowana 1850, F. Gillot); obejmuje: kopiowanie negatywu obrazu z kliszy fotograficznej na płytę cynkową (czasami miedzianą lub mosiężną) pokrytą warstwą światłoczułą oraz wytrawienie (jedno- lub wielostopniowe) w roztworze kwasu azotowego elementów nie drukujących; wytrawione na płycie miejsca odpowiadają jasnym częściom oryginału i nie przenoszą na papier farby; współcześnie zaniechana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama