DYSTORSJA

zniekształcenie wzajemnych proporcji elementów obrazu fotograficznego, polegające na przesadnym przybliżeniu jego fragmentów pierwszoplanowych; występuje przy fotografowaniu ze zbyt bliskiej odległości; jest skutkiem wypaczenia się linii poziomych i pionowych pod wpływem załamania się promieni słonecznych; spowodowane wadą układów optycznych lub niewłaściwym umieszczeniem przesłon. W układach optycznych d. korygowana jest za pomocą układów soczewek lub odpowiednio usytuowanej przesłony; układy skorygowane w ten sposób noszą nazwę układów ortoskopowych.

Reklama

skręcenie stawu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama