FOTOGRAFIA W PODCZERWIENI

metoda rejestracji obrazów świetlnych przy wykorzystaniu niewidzialnego dla oka ludzkiego promieniowania podczerwonego emitowanego lub odbitego przez fotografowany obiekt; w f. w p. stosuje się materiały fot. z dodatkiem specjalnych substancji czułych na promieniowanie podczerwone, zaś podczas fotografowania, za pomocą specjalnego filtru barwnego nakładanego na obiektyw aparatu, ogranicza się dostęp do materiału światłoczułego światła o innej niż podczerwień długości fali; stosowana gł. w medycynie, kryminalistyce, astronomii, geologii itp.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama