FOTOGRAFICZNE MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE

błony i papiery, na których powstają obrazy fot.; składają się z warstwy światłoczułej oraz emulsji fot. naniesionej na podłoże papierowe, szklane lub z tworzywa sztucznego; charakteryzują się określoną światłoczułością, barwoczułością, kontrastowością oraz zdolnością rozdzielczą; mogą być negatywowe, pozytywowe i odwracalne (slajdy), obraz powstaje na nich wskutek kolejno: naświetlenia, wywołania, utrwalenia, płukania i suszenia.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ, PŁYTA, LANDA PROCES, TALBOTYPIA, SCHWARZSCHILDA ZJAWISKO, FOTOGRAFIA, KASETA FOTOGRAFICZNA, ZDJĘCIE, FOTOGRAFIKA, PAPIERY FOTOGRAFICZNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama