KODACHROME

opracowana i stosowana przez firmę Kodak metoda trójwarstwowej fotografii barwnej; nazwa handlowa odwracalnych (diapozytywy, slajdy) materiałów barwnych firmy Kodak, obrabianych w autoryzowanych laboratoriach, gdyż cechuje je skomplikowany proces wywoływania (komponenty koloru znajdują się w substancjach wywołujących, nie zaś w warstwach materiału światłoczułego).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama