KOLODIONOWY PROCES

historyczny już sposób wywoływania zdjęć, polegający na wykorzystaniu płyt szklanych jako materiału światłoczułego, pokrytego kolodium (warstwą bromku i jodku srebra o wysokim stopniu dyspersji); płyty były przed użyciem naświetlane na mokro, co sprawiało, iż fotografowie nosili ze sobą całe laboratorium; wywoływanie następowało w wywoływaczu kwaśnym; twórcami tej metody wynalezionej 1850-51 byli: franc. malarz Gustave Le Gray i Anglik Frederick Scott Archer.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama