KONTRASTOWOŚĆ

gradacja

cecha charakterystyczna fotograficznych materiałów światłoczułych, określająca różnice gęstości optycznej uwidocznionych na odbitce fot. różnic tonalnych fotografowanego obiektu; stopień k. (skala naświetleń) uzależniony jest od właściwości użytych do obróbki fot. materiałów negatywowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama