KOPIA FOTOGRAFICZNA

negatywowy lub pozytywowy obraz fot. otrzymany z innego obrazu fot.; rozróżnia się: k.f. stykowe (na papierze, zw. odbitkami), optyczne (na papierze, zw. powiększeniami), kinematograficzne, telewizyjne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama