LANGE

Dorothea (1895-1965)

wybitna amerykańska fotograficzka dokumentalna; opublikowała unikatowe zbiory fotografii dot. m.in. bezdomnych San Francisco w latach Wielkiego Kryzysu, emigrantów rolnych Kalifornii, ewakuacji Amerykanów pochodzenia japońskiego w chwili wybuchu II woj. świat. do obozów: White Angel Breadline; Migrant Mother, Nipomo, California; An American Exodus; A Record of Human Erosion.

Reklama

Podobne hasła:

  • LANGE, Carl Georg (1834-1900)...
  • LANGE, Antoni, ps. Napierski...
  • LANGE, David Russel (1943-2005)...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama