MAGNUM

agencja fotograficzna o charakterze spółdzielni, zał. 1947 przez fotoreporterów (H. Cartier-Bresson, R. Capa, D. Seymour); działalność agencji i związanej z nią grupy twórczej wywarła wielki wpływ na rozwój reportażu fotograficznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama