PAPIERY FOTOGRAFICZNE

grupa materiałów światłoczułych na podłożu papierowym, zazwyczaj barytowanym i pokrytym emulsją bromo-, chloro-, chlorobromosrebrową lub wielowarstwową barwną; służy do otrzymywania pozytywów (wprost lub metodami odwracalnymi), negatywów do specjalnych celów lub kopii termoakcyjnych (stosowane w kserografii); produkowane w wielu odmianach i formatach; do nowoczesnych papierów używa się coraz powszechniej podłoża laminowanego, co ułatwia płukanie i suszenie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama