FLAŻOLET

(muz. 3)

flageolet - krótki flecik podłużny wykonany z kości słoniowej, wąsko menzurowany, z cienkim dziobem; tony ubogie w składowe harmoniczne i tym samym podobne do f. skrzypcowego; spotykany w instrumentacji barokowej i niekiedy późniejszej (np. u Mozarta); z powodu cichego brzmienia nie spotykany w składzie orkiestry symfonicznej; w XIX w. zwany fletem angielskim.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama