KLUCZE MUZYCZNE

znaki umieszczane na początku systemu liniowego, oznaczające bezwzględną wysokość linii, na której zostały umiejscowione, a tym samym wszystkich pozostałych linii, również dodanych, jak też pól między liniami; wprowadzone z liniaturą w X w.; były to nazwy dźwięków wzięte z alfabetu muzycznego: c - c1, f - f, g - g1; używano także pozostałych liter, jednak w użyciu pozostały tylko 3 (dla oznaczenia różnych grup kluczy). Obecnie stosuje się k.: wiolinowy i basowy, a także k. altowy (dla altówki), k. tenorowy (wysokie partie wiolonczeli oraz fagotu i puzonu); wokalny głos tenorowy notuje się w k. wiolinowym transponującym o oktawę w dół (u dołu klucza dodaje się cyfrę 8).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama