Reklama

ABLATIVUS

przypadek gram. stosowany w wielu językach, m.in. w łacińskim, fińskim, sanskrycie; wyraża oddalenie, oddzielenie; w j. pol. odpowiada mu częściowo miejscownik, częściowo narzędnik.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama