ADLER Friedrich

(1879-1960)

austriacki filozof, pisarz i publicysta, teoretyk austromarksizmu; 1916 zastrzelił premiera Austrii hr. K. Stürgkha; skazany na karę śmierci, ułaskawiony; 1919-23 poseł do parlamentu; 1923-40 sekretarz gen. "Międzynarodówki 2 1/2; od 1940 na emigracji w USA.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama